Laboratoria badawcze Instytutu Systemów Elektronicznych

Spis artykułów

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Laboratorium Czujników Pomiarowych
 3. Laboratorium Pomiarów Przepływu
 4. Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Bilogicznych
 5. Laboratorium i Pracownia Monolitycznych Mikrofalowych Układów Scalonych
 6. Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
 7. Laboratorium Optoelektroniczne

Laboratorium Optoelektroniczne Zespołu Układów Optoelektronicznych obejmuje stanowiska badawcze związane z pracami naukowo-badawczymi Zespołu. W skład laboratorium wchodzą:

 • tłumienia spektralnego włókien optycznych wielo- i jednomodowych w szerokim zakresie długości fal od 600 nm do 1600 nm,
 • fali odcięcia modu drugiego rzędu we włóknach jednomodowych,
 • parametrów transmisyjnych światłowodowych siatek dyfrakcyjnych,
 • parametrów transmisyjnych światłowodowych elementów i podzespołów optycznych typu sprzęgacze, multipleksery i demultipleksery. Stanowisko wyposażone jest w unikatową aparaturę pomiarową pracującą pod nadzorem komputera PC, a cały proces pomiarowy jest zautomatyzowany.
 • profilu refrakcyjnego światłowodów jednomodowych metodą transmisyjną pola bliskiego,
 • średnicy modu podstawowego w światłowodzie jednomodowym,
 • położenia środka i eliptyczności rdzenia,
 • parametrów płaszcza i pokrycia zewnętrznego. Stanowisko jest skomputeryzowane a procedura pomiarowa zautomatyzowana.
 • wyciągania grawitacyjnego,
 • wyciągania horyzontalnego z komputerowo sterowanym procesem przesuwu grzejnika i programowanym nachyleniem zboczy stożków włókna 
 • pomiarów czujników interferometrycznych,
 • pomiarów czujników natężeniowych (wibrometr światłowodowy) 
 • pomiarów elektrooptycznych modulatorów światła,
 • pomiarów charakterystyk widmowych i przestrzennych źródeł światła 
 • prezentacji pracy koherentnego procesora optycznego,
 • realizacji operacji optycznego przetwarzania obrazu 
 • analizy i komputerowej obróbki obrazu,
 • statystycznej obróbki obrazów obiektów medycznych 

.

Kontakt
dr inż. Kazimierz Jędrzejewski
tel. 22 234 7691
k.jedrzejewski@ise.pw.edu.pl