Laboratoria badawcze Instytutu Systemów Elektronicznych

Spis artykułów

  1. Ogólna charakterystyka
  2. Laboratorium Czujników Pomiarowych
  3. Laboratorium Pomiarów Przepływu
  4. Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Bilogicznych
  5. Laboratorium i Pracownia Monolitycznych Mikrofalowych Układów Scalonych
  6. Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
  7. Laboratorium Optoelektroniczne

Laboratorium Czujników Pomiarowych 

.

Stanowi zaplecze badawcze Zespołu Naukowego Aparatury i Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych. Wykorzystywane jest również w działalności dydaktycznej, a w szczególności w ramach przedmiotu Laboratorium Czujników Pomiarowych. 

.

Wyposażenie 
Stanowisko do badania i kalibracji czujników ciśnienia 
Umożliwia badanie i kalibrację czujników ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza w zakresie ciśnieńdo 10 bar. Utrzymywanie zadanej wartości ciśnienia realizowane jest za pomocą elektrozaworów, sterowanych specjalne opracowanym programem komputerowym. Możliwe jest zaprogramowanie cyklu badań czujników o charakterze rezystancyjnym, pojemnościowym lub MCP-MOS. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie badań 25 czujników w jednym cyklu pomiarowym. Współpraca z komorą klimatyczną pozwala na zautomatyzowane przeprowadzenie badań temperaturowych. 

.

Stanowisko do wzorcowania czujników wilgotności powietrza 
Oparte jest o dwustrumieniowy generator wilgotności (wykorzystujący mieszanie gazu suchego i wilgotnego) oraz wzorcowy higrometr punktu rosy, opracowany w Zespole Miernictwa i Aparatury Wielkości Nieelektrycznych ISE PW. Obecnie stanowisko wykorzystywane jest do prac naukowo-badawczych, dotyczących nowych konstrukcji półprzewodnikowych detektorów punktu rosy. 

.

Stanowisko do konstruowania systemów czujników inteligentnych 
Zawiera system uruchomieniowy, umożliwiający konstruowanie czujników inteligentnych oraz budowanie sieci, pracujących w standardzie Lon Works. Przykładowa sieć dołączona do stanowiska (sterująca poziomem i temperaturą cieczy w trzech połączonych zbiornikach) pozwala na testowanie czujników, komunikujących się ze sobą za pośrednictwem dwóch przewodów zasilających, fal radiowych oraz linii energetycznej 220V (opcja w opracowaniu).

.

Kontakt
Prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz
tel. 22 234 7848 
r.jachowicz@ise.pw.edu.pl