Laboratoria badawcze Instytutu Systemów Elektronicznych

Spis artykułów

  1. Ogólna charakterystyka
  2. Laboratorium Czujników Pomiarowych
  3. Laboratorium Pomiarów Przepływu
  4. Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Bilogicznych
  5. Laboratorium i Pracownia Monolitycznych Mikrofalowych Układów Scalonych
  6. Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
  7. Laboratorium Optoelektroniczne

Laboratorium i Pracownia Monolitycznych Mikrofalowych Układów Scalonych

Laboratorium działa w Zakładzie Układów i Aparatury Mikrofalowej ISE PW.
 

Wyposażenie
Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy:

Oprogramowanie
Modelowanie i projekty MMUS są realizowane przy wspomaganiu specjalistycznym oprogramowaniem w postaci:

Współpraca zagraniczna
W zakresie wykonywania MMUS Zakład współpracuje z Philips Microwave Limail, GaAs Foundy and ASIC Design Center, Limail, Francja oraz z GEC Marconi Materials Technology, Caswell, U.K.

.

Kontakt
dr inż. Wojciech Wiatr
tel. 22 234 78 77 
w.wiatr@ise.pw.edu.pl