Instytut Informatyki

Spis artykułów

  1. Obszary badawcze Instytutu
  2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  3. Wybrane prace naukowo-badawcze
  4. Charakterystyka Instytutu

Najważniejsze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie koncentrują się wokół dziedzin:

  1. eksploracji danych oraz
  2. metodyki testowania i analizy jakości oprogramowania.

 W zakresie metod eksploracji danych opracowano:

  • nową efektywną metodę (GDFLR-SO-Apriori) odkrywania reprezentacji częstych wzorców z negacją. Nowa metoda redukuje redundantne obliczenia poprzez wprowadzenie takiego uporządkowania wariantów wzorców, które umożliwia wielokrotne wykorzystanie rezultatów cząstkowych Eksperymentalnie dowiedziono, że nowa metoda wyznacza takie reprezentacje do 100 razy szybciej niż metoda wcześniejsza GDFLR-Apriori. Osiągnięto bardzo interesujące wyniki w zakresie algorytmów grupowania DBSCAN i FIHC. Opracowano nowe algorytmy eksploracji danych przestrzennych;
  • metodologię budowy ontologii bazującą na eksploracji danych tekstowych; opracowano algorytmy eksploracji tekstu pod kątem optymalizacji wydobywania informacji użytecznych do budowy ontologii (wykrywanie pojęć, nazw własnych, taksonomii, synonimii, polisemii, asocjacji pomiędzy pojęciami). Opracowano nowe algorytmy T-FIHC i T-GSP, które charakteryzują sokonałymi parametrami efektywnościowymi i jakościowymi.

W zakresie metod testowania i analizy oprogramowania:

  • opracowano nowe efektywne metody wykorzystujące techniki mutacji oprogramowania i programowania aspektowego;
  • rozwinięto metody oraz środowisko do modelowania i weryfikacji oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wbudowanych.