Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Obszary badawcze zakładów Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 3. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 4. Wybrane prace naukowo-badawcze
 5. Charakterystyka Instytutu

Zakład Elektroakustyki prowadzi działalność badawczą w następujących tematach: 

 • fizyczne podstawy akustyki,
 • akustyka muzyczna,
 • akustyka architektoniczna,
 • odbiór i kształtowanie dźwięku,
 • psychoakustyka,
 • metodyka testów słuchowych
 • subiektywne i obiektywne metody pomiaru jakości dźwięku
 • akustyczne i elektroakustyczne systemy pomiarowe,
 • przetworniki elektroakustyczne,
 • dźwiękowa technika studyjna
 • cyfrowa technika foniczna,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych,
 • cyfrowe systemy foniczne
 • ochrona środowiska naturalnego przed hałasem,
 • ochronniki słuchu,
 • techniki pasywnej i aktywnej redukcji hałasu
 • procesory sygnałowe w zastosowaniach fonicznych,
 • metody i algorytmy syntezy dźwięku

Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej prowadzi badania naukowe w dziedzinie:

 • ilościowe badania tomograficzne;
 • dynamiczne badania tomograficzne;
 • tomografia procesowa;
 • tomografia rezonansu magnetycznego;
 • radiografia analogowa i cyfrowa;
 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów medycznych;
 • metodologia i aparatura do EEG, EMG, EKG, EKG wysokiej rozdzielczości;
 • zastosowania medyczne technik izotopowych;
 • akceleratory biomedyczne.

 Zakład Radiokomunikacji prowadzi działalność w zakresie:

 • sieci i systemów radiokomunikacyjnych,
 • analizy sygnałów,
 • techniki antenowej oraz miernictwa w radiokomunikacji.

Realizowane prace i badania obejmują zarówno zaawansowane zagadnienia teoretyczne jak i realizację systemów i urządzeń. Zakład dysponuje nowoczesnym wyposażeniem aparaturowym.

Zakład Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej prowadzi badania naukowe w dziedzinie teorii pola elektromagnetycznego, teorii i techniki mikrofalowej, technik pomiarowych w zakresie bardzo wysokich częstotliwości, jak również projektowania wspomaganego komputerowo oraz zbierania i przetwarzania danych.
Wśród tematów badań znajdują się:

 • projektowanie wysokoczęstotliwościowych układów do systemów telekomunikacyjnych i radiolokacyjnych (generatory, syntezery, modulatory, wzmacniacze, anteny),
 • metody syntezy i projektowania wspomaganego komputerowo pasywnych i aktywnych obwodów mikrofalowych (sprzęgacze wielokanałowe, sumatory i dzielniki dla systemów antenowych, przełączniki, obwody wzmacniaczy tranzystorowych),
 • projektowanie nowoczesnych systemów pomiarowych wspomaganych komputerowo (analizatory sieci, specjalizowane systemy do pomiarów tranzystorów mikrofalowych) oraz ich sprzętowych i programowych komponentów,
 • metody numeryczne oraz implementacja programów komputerowych do analizy pełnofalowej dwu i trójwymiarowych obwodów mikrofalowych (filtry, obwody dopasowujące, jednorodne i niejednorodne prowadnice, polaryzatory, anteny),
 • modele termiczne mikrofalowych tranzystorów mocy, 
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji i programowania nieliniowego do automatycznego projektowania obwodów mikrofalowych.

 Zakład Telewizji prowadzi badania w zakresie:

 • Kompresja obrazu i dźwięku: metody fraktalne, falkowe i morfologiczne, rozwój standardu MPEG4 i MPEG7.
 • Analiza semantyczna obrazu i dźwięku: weryfikacja i rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie pisma ręcznego, analiza tekstur powierzchni obiektów naturalnych (metody neuronowe, genetyczne, fraktalne i falkowe).
 • Rozwój narzędzi i aplikacji multimedialnych w sieci Internet: pracy zespołowa w sieci komputerowej, obliczenia rozproszone, rozwój standardu PNG.
 • Multimedialne bazy: indeksowanie, synchronizacja, inteligentne wyszukiwanie.
 • Implementacje sprzętowe algorytmów kodowania dla standardów H.264/AVC i JPEG 2000

 Szerszy opis prowadzonych prac naukowo-badawczych Instytutu można znaleźć na stronie Instytutu.