Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Spis artykułów

  1. Obszary badawcze Instytutu
  2. Obszary badawcze zakładów Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
  3. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  4. Wybrane prace naukowo-badawcze
  5. Charakterystyka Instytutu

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze w ostatnim okresie:

  • Opracowanie ultraszerokopasmowego systemu lokalizacji pojazdów – wykonanie modelu i badania eksperymentalne (praca w ramach 6PR SAFESPOT)
  • Opracowanie wieloantenowych szerokopasmowych systemów radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych
  • Opracowanie metod i algorytmów obróbki danych pomiarowych dla zastosowań w analizatorach spektrometrycznych.