Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Obszary badawcze zakładów Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 3. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 4. Wybrane prace naukowo-badawcze
 5. Charakterystyka Instytutu

granty promotorskie:

granty własne:

 • prof. dr hab. inż. Roman Morawski: Metody i algorytmy obróbek danych pomiarowych dla zastosowań w analizatorach spektrofotometrycznych; 31.10.2006 – 30.10.2009;
 • prof. nzw. dr hab. inż. Artur Przelaskowski: Detekcja wczesnych udarów niedokrwiennych mózgu z wykorzystaniem komputerowych metod przetwarzania, ekstrakcji i wizualizacji informacji z badań anatomicznych TK; 02.05.2007 – 01.02.2009.

granty promotorskie:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba: Rozwój metod przetwarzania danych w badaniach proteomicznych pod kątem analizy ilościowej; 16.10.2007 – 15.04.2009;
 • dr hab. inż. Jan Żera: Deskryptory niskiego i wysokiego poziomu w rozpoznawaniu dźwięku dla potrzeb baz danych; 01.01.2008 – 31.12.2009.

granty rozwojowe:

 • prof. dr hab. inż. Józef Modelski (IR): Wieloantenowe szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne i radiolokacyjne;
 • dr inż. Roman Szabatin (IR); Wielopłaszczyznowy tomograf pojemnościowy do pomiaru prędkości przepływu;
 • dr inż. Wojciech Wojtasiak (IR): Projektowanie mikrofalowych urządzeń dużej mocy z elementami SiC i GaN;
 • dr inż. Wojciech Wojtasiak (IR): Wielopasmowy transwerter dla sieci mesh 802.11s.

prace umowne:

 1. Opracowanie i rozwój technologii i oprogramowania do opisu, wyszukiwania i rekomendacji wideo, praca zlecona przez Mitsubishi Electric ITE VIL, Wielka Brytania
 2. Analiza wzajemnego wpływu pracy radarów dozorowania ruchu lotniczego portu lotniczego w Poznaniu, praca zlecona przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej;
 3. Wykonanie ekspertyzy w zakresie wpływu budowy terminala pasażerskiego na wskazania radaru wtórnego będącego
  w zarządzaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, praca zlecona przez Port Lotniczy Wrocław S. A.
 4. Analiza wpływu budowy Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego Rzeszów na wskazania radaru wtórnego MSSR w Porcie Lotniczym Rzeszów, praca zlecona przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej
 5. Kalibracja komputerowa stanowiska KST-AP 2/3, praca zlecona przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 6. Analiza innowacyjności w postaci przygotowanego dokumentu opinii o innowacyjności projektu “Niszczenie guzów nowotworowych przy użyciu robota”, praca zlecona przez Instytut Chirurgii Cybernetycznej
 7. Przygotowanie opinii o wyświetlaczu LCD wewnętrznej tablicy informacyjnej tramwaju, praca zlecona przez Tramwaje Warszawskie Sp. z. o.o.
 8. Analiza hałasu powodowanego przez starty i lądowania śmigłowców na lądowisku Biura Bezpieczeństwa Narodowego, praca zlecona przez Biuro Administracyjne Kancelarii Prezydenta RP
 9. Projekt oraz wykonanie trzech egzemplarzy rozdzielacza antenowego 5, 8 GHz, praca zlecona przez CAMSAT Gralak Przemysław