Instytut Systemów Elektronicznych

Spis artykułów

  1. Obszary badawcze Instytutu
  2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  3. Wybrane prace naukowo-badawcze
  4. Charakterystyka Instytutu

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze w ostatnim okresie:

  • Opracowanie metody pomiaru zawartości jonów w wodzie za pomocą elektrod jonoselektywnych i wdrożenie jej w przenośnym urządzeniu pomiarowym w ramach 6 PR UE WARMER;
  • Wykonanie i wdrożenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oprogramowania NullHAP do analizy haplotypów, służące do analizy ojcostwa lub analizy podatności na schorzenia genetyczne;
  • Zbudowanie „clean room’u” do wprowadzenia nowatorskiej technologii „ink-jet printing” w ramach projektu „Bezprzewodowy interfejs do inteligentnych czujników i mikrosystemów ”, realizowanego we współpracy z Singapurem.