Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
8. 26.06.2020 09:00

mgr inż. Jakub Wagner Regularised numerical differentiation of measurement data in systems for healthcare-oriented monitoring of elderly persons prof. dr hab. inż. Roman Morawski, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 10,03 MB)
7. 22.06.2020 11:00

mgr inż. Jakub Konrad Domaradzki Destruction of Sparse-Voxel-Octree Objects Using Dynamic Fracture Patterns dr hab. inż. Tomasz Martyn, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,17 MB)
6. 02.06.2020 13:00

mgr inż. Piotr Laskowski Photon Emission Detection for Tracing and Classification of Semiconductor Defects dr hab. inż. Sławomir Wronka, prof. NCBJ
Pobierz plik (pdf, 4,19 MB)
5. 12.05.2020 10:00
Microsoft Teams, kod: 1nneyk2
mgr inż. Marcin Ziembicki Scintillating Fiber Detectors for High Energy Physics Experiments dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 407,37 kB)
4. 30.01.2020 12:00
sala 229
mgr inż. Mateusz Żukociński Metoda projektowania filtrów szerokopasmowych z rezonatorami sprzężonymi bezpośrednio dr hab. inż. Adam Abramowicz prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,38 MB)
3. 19.11.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Marek Adamek Rozwój aplikacji logik temporalnych w zastosowaniach informatycznych prof. dr hab. inż. Jan Mulawka, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,87 MB)
2. 05.11.2019 12:00
sala 116
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski Badanie uwarunkowań realizacji w druku strumieniowym wybranych struktur antenowych dla układów pozyskiwania energii dr hab inż. Jerzy Potencki prof uczelni, Politechnika Rzeszowska
Pobierz plik (pdf, 4,45 MB)
1. 05.11.2019 10:00
sala 116
mgr inż. Michał Marzęcki Opracowanie konstrukcji i parametrów technologicznych zintegrowanego detektora punktu rosy możliwego do wykonania w technice druku prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz, Politechnika Warszawska; prom. pom.: dr inż. Grzegorz Tarapata, PW
Pobierz plik (pdf, 7,78 MB)

Zobacz także