Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
941. 18.08.2020 09:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Maciej Różewicz Algorytmy stabilizacji pojazdów jednośladowych dr hab. inż. Adam Piłat, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 344,40 kB)
940. 06.08.2020 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Tomasz Karpiel Optymalizacja zabezpieczeń stosowanych w systemie sterowania maszyny wyciągowej współpracującej z agregatem hydraulicznym układu hamulcowego prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 377,14 kB)
939. 24.07.2020 12:00
UTP w Bydgoszczy, Regionalne Centrum Innowacyjności
mgr inż. Agata Giełczyk Rozpoznawanie osób na podstawie analizy obrazów dłoni za pomocą urządzeń mobilnych dr hab. inż. Michał Choraś, prof. uczelni, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Pobierz plik (pdf, 551,69 kB)
938. 17.07.2020 10:15
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
mgr inż. Paweł Górski Przetwarzanie wstępne nisko-kanałowych sygnałów EEG dr hab Izabela Rejer, prof. uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Pobierz plik (pdf, 63,38 kB)
937. 07.07.2020 14:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Magdalena Harbat Ocena możliwości odwrotnego i nienadzorowanego wyszukiwania grafiki w zastosowaniach geologicznych dr hab. Andrzej Bielecki, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 84,92 kB)
936. 06.07.2020 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Adam Kawa Energoelektryczne rezonansowe przekształtniki mocy DC-DC o przełączanych kondensatorach podwyższające napięcie. dr hab.inż. Robert Stala, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej
Pobierz plik (pdf, 357,85 kB)
935. 02.07.2020 12:00
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
mgr inż. Sebastian Łaskawiec Effective solutions for high performance communication in the cloud dr hab. inż Michał Choraś, prof. Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Pobierz plik (pdf, 531,04 kB)
934. 26.06.2020 10:00
mgr inż. Anna Jurczyńska Stateczność i drgania swobodne układów geometrycznie nieliniowych z prętami o zmiennym przekroju poddanych działaniu obciążenia konserwatywnego dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. Politechniki Częstochowskiej
Pobierz plik (pdf, 420,60 kB)
933. 25.06.2020 14:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Wojciech Górny Anisotropic least gradient problems (Anizotropowe zagadnienia najmniejszego gradientu) prof. dr hab. Piotr Rybka, Uniwersytet Warszawski; prom. pomocniczy: dr Ahmad Sabra, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 302,59 kB)
932. 23.06.2020 12:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Maciej Popenda Czujniki światłowodowe w zastosowaniu do diagnostyki medycznej prof. dr hab. Elżbieta Bereś-Pawlik, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 72,39 kB)
931. 22.06.2020 14:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Rafał Meller Two-sided bounds of moments of random chaoses - real and vector case (Dwustronne oszacowanie momentów wieloliniowych form losowych - przypadek rzeczywisty i wektorowy) prof. dr hab. Rafał Latała, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 143,54 kB)
930. 17.06.2020 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Artur Basiura Grafowy model formalny współbieżnego projektowania oświetlenia licznego dr hab. Adam Sędziwy, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 82,81 kB)
929. 29.05.2020 12:30
Politechnika Gdańska, (e-obrona)
mgr inż. Michał Izdebski Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, Politechnika Śląska; prom. pom.: dr inż. Robert Małkowski, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 70,53 kB)
928. 28.05.2020 12:00
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
mgr Mateusz Ostaszewski Wykorzystanie uczenia maszynowego w informatyce kwantowej dr hab. Jarosław Miszczak, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, prom. pom. dr inż. Przemysław Sadowski IITS PAN
Pobierz plik (pdf, 264,43 kB)
927. 12.05.2020 10:15
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
mgr inż. Rafał Piórkowski Percepcyjne metody oceny jakości obrazów syntezowanych przez silniki gier komputerowych dr hab. inż. Radosław Mantiuk. prof. ucz. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecini
Pobierz plik (pdf, 263,84 kB)

Zobacz także