EFIPSANS: Wykorzystanie właściwości protokołu IPv6 do budowy sieci autonomicznych

Kierownik:
E-mail:
Tel.:
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
dr inż. Sławomir Kukliński
kuklinski@tele.pw.edu.pl
+48 22 234 78 86
2008-01-01
2010-12-31

Koordynator projektu: Ericsson AB Sweden

Partnerzy: Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V, Germany; Universite du Luxembourg, Luxembourg; APERA Sp. z o.o., Poland; Waterford Institute of Technology, Ireland; Institute of Communication and Computer Systems, Greece; Telefonica Moviles Espana S.A., Spain; Beijing University of Posts and Telecomunications, China; Greek Research and Technology Network S.A., Greece; Velti Anonymi Etaireia Proionton Logismikou & Synafon Prionton & Piresion, Greece; Technische Universitaet Berlin, Germany; Fujitsu Laboratories Of Europe Limited, United Kingdom; ALCATel. – Lucent France, France.

Cel projektu: Projekt ma na celu EFIPSANS wykorzystanie cech protokołu IPv6 do implementacji autonomicznego zarządzania sieciami i usługami. Projekt obejmuje analizę zachowań użytkowników, mobilność usług i komunikacji z aspektami kontekstowymi, przeprowadzaną w celu wyłonienienia mechanizmów o cechach autonomicznych w różnych środowiskach sieciowych, np. urządzeniach końcowych, sieciach dostępowych, sieciach bezprzewodowych. W wyniku tej analizy zostały stworzone wymagania opisujące zachowania autonomiczne. W celu implementacji wybranych zachowań autonomicznych wykorzystane zostaną istniejące mechanizmy protokółu IPv6, a w razie potrzeby funkcjonalność tego protokołu zostanie rozszerzona. Wybrane z opracowanych mechanizmów zostaną zweryfikowane doświadczalnie. W ramach projektu zdefiniowano zestaw scenariuszy, które pokazują w jakich sytuacjach można wykorzystać omawiane mechanizmy autonomiczne. W ramach projektu opracowana została generyczną architektura zarządzania siecami autonomicznymi nazwana GANA (Generic Autonomic Network Architecture), która stała sie podstawą prac ETSI nad architekturami sieci autonomicznych. Opracowane rozszerzenia protokołu IPv6 zostaną zgłoszone do IETF w celu ich standaryzacji.