„Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”

 

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”, akronim NaviSoC

 

CELEM PROJEKTU jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie produkt w postaci układu elektronicznego, tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne 

 

Plakat informacyjny:

Plakat informacyjny (pdf, 579,38 kB)

 

 

 

Wartość projektu: 6 700 454,84 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 799 779,05 zł

Okres realizacji projektu: 2017-2020 r.

  

Osoba do kontaktów w sprawie projektu:

Dr inż. Tomasz Borejko

e-mail: T.Borejko@chipcraft-ic.com