POBICOS: Platforma umożliwiająca zachowania oportunistyczne heterogenicznych obiektów w środowiskach niezdeterminowanych

Kierownik:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
dr inż. Jarosław Domaszewicz
domaszew@tele.pw.edu.pl
+48 22 234 52 38
+48 22 234 74 77
2008-05-01
2011-04-30

Koordynator projektu: VTT Technical Research Centre of Finland, Finland

Partnerzy: VTT Technical Research Centre of Finland (Finlandia), CERETETH Center for Research and Technology Thessaly (Grecja), Accenture Technology Labs (Francja), SAE Automation (Słowacja), CRES Centre for Renewable Energy Sources (Grecja).

Cel projektu: Celem projektu jest budowa rozproszonej warstwy pośredniej (middleware) dla aplikacji zapewniających współpracę obiektów codziennego użytku w środowisku domowym. Zakłada się, że docelowy zestaw obiektów, a tym samym dostępny zestaw sensorów i elementów wykonawczych nie jest znany programiście. Celem warstwy pośredniej jest ułatwienie programiście radzenia sobie z tym problemem.

Oczekiwane rezultaty: Oczekiwane rezultaty: (a) architektura i protokoły warstwy pośredniej, (b) model programistyczny i API warstwy pośredniej, (c) implementacja warstwy pośredniej na węzłach o ograniczonych zasobach, (d) narzędzia programistyczne i uruchomieniowe, (e) ontologiczna metoda opisu i operowania zasobami w środowisku domowym, (f) aplikacje testowe.