Przełamywanie granic elektroniki nanoCMOS

Kierownik :
E-mail :
Tel. :
Data rozpoczęcia :
Data zakończenia :
prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak
majkusiak@imio.pw.edu.pl 
+48 22 625 73 29
2006-06-01
2008-11-30

Projekt w ramach 6 PR-PULLNANO

Cel projektu: Zademonstrowanie możliwości wytwarzania ukła­dów scalonych CMOS generacji 32 nm i 22nm, a w dalszej per­spektywie wprowadzenie Europy w erę nanoelektroniki.

Oczekiwane rezultaty: Opracowanie teoretycznych kwantowo-mechanicznych modeli zjawisk transportu elektronów w kanale tranzystorów MOS/SOI oraz prądu tunelowego przez warstwy dielektryczne o dużej stałej dielektrycznej.