Skoordynowane Badania Akceleratorowe w Europie

Kierownik:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
R.Romaniuk@ise.pw.edu.pl
+48 22 234 79 86
+48 22 825 23 00
2009-04-01
2013-03-31

Koordynator projektu: CERN

Partnerzy: CERN, DESY, INFN, IN2P3, IPJ, ...łącznie 37 instytucji europejskich

Cel projektu: Budowa wielkiej wspolnej badawczej i przemyslowej infrastruktury akceleratorowej w Europie http://cern.ch/eucard.

Oczekiwane rezultaty: rozbudowa dostępu ponadnarodowego do Europejskiej infrastruktury akceleratorowej; rozbudowa akceleratora LHC w CERN strukturyzacja światowej sieci badań neutrinowych budowa europejskiego lasera na swobodnych elektronach magnesy o wielkich natężeniach pola nowe materiały.