Kompozytowe światłowody polimerowe domieszkowane jonami RE3+ – nowa generacja ośrodków aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny

Celem prac, realizowanych w ramach projektu, jest opracowanie technologii wytwarzania oraz zbadanie właściwości luminescencyjnych nowego rodzaju materiałów aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny – światłowodów kompozytowych na bazie matryc polimerowych z domieszką nanokrystalitów aktywowanych jonami ziem rzadkich. Polimerowe materiały kompozytowe wydają się być jednym z najbardziej obiecujących i innowacyjnych kierunków rozwoju współczesnej optoelektroniki, pozwalając na tworzenie nowej klasy ośrodków aktywnych (a szczególnie ośrodków o charakterze światłowodowym), łączących doskonałe parametry emisyjne materiałów krystalicznych,  znakomite właściwości mechaniczne oraz niski koszt matryc polimerowych.

Zapotrzebowanie na tanie, kompaktowe i wysokosprawne źródła promieniowania z zakresu widzialnego (czerwonego, zielonego i niebieskiego) wynika z obszarów zastosowań, obejmujących:

-  techniki zapisu i przetwarzania informacji,

-  techniki diagnostyki medycznej,

-  techniki obrazowania,

-  telekomunikację optyczną.

Kierownik projektu: Anna Jusza, a.jusza@imio.pw.edu.pl

Projekt „Kompozytowe światłowody polimerowe domieszkowane jonami RE3+ – nowa generacja ośrodków aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny” realizowany jest w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.