FOTEH Fotonika i Technologie Terahercowe - Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego

„Fotonika i Technologie Terahercowe” to finansowany przez Unię Europejską projekt, którego rezultatem będzie rozwój na Wydziałowego Centrum Badawczego FOTEH. W skład Centrum FOTEH wejdzie 13 gruntownie zmodernizowanych lub stworzonych od podstaw laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą o wartości ponad 30 mln zł. Wspólny potencjał wszystkich laboratoriów stworzy na naukowej mapie Polski unikalne miejsce umożliwiające prowadzenie badań naukowych w obszarach fotoniki i technologii terahercowych – dwóch dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki i technologii, znajdujących coraz szersze zastosowania w rozmaitych obszarach życia – telekomunikacji, technologiach wojskowych i kosmicznych, bezpieczeństwie i elektronice życia codziennego – telefonach, komputerach, samochodach, a nawet w medycynie.

Stworzenie Centrum Badawczego FOTEH ma na celu intensyfikację współpracy Politechniki Warszawskiej z jej otoczeniem – przede wszystkim z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz z innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Centrum FOTEH powstaje w odpowiedzi na coraz głośniej wyrażane zapotrzebowanie gospodarki na praktyczną wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne mogące stać się przedmiotem wdrożeń w praktyce gospodarczej.

Wydziałowe Centrum Badawcze FOTEH tworzą następujące Laboratoria:

-  Laboratorium Fotoniki Instrumentalnej i Scalonej;

-  Laboratorium Spektroskopii Laserowej i Materiałów Fotonicznych;

-  Laboratorium Fotoniki Obrazowej;

-  Laboratorium Badań Materiałowych w Zakresie GHz i THz;

-  Laboratorium Projektowania i Prototypowania Układów Przetwarzania Informacji w Strukturach Programowalnych;

-  Laboratorium Robotyki;

-  Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego;

-  Laboratorium Telekomunikacyjnej Sieci Fotonicznej;

-  Laboratorium Analizy Danych Obrazowych i Wizualizacji Danych;

-  Laboratorium Wsparcia Informatycznego Badań w Obszarze Fotoniki;

-  Laboratorium Fotonicznych Systemów Kontrolno-Pomiarowych;

-  Laboratorium Techniki Terahercowej;

-  Laboratorium Antenowe (Terahercowa Komora Bezechowa).

Projekt „Fotonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 2.1).

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.foteh.elka.pw.edu.pl