Inżynieria Internetu Przyszłości

Projekt dotyczy opracowania i przetestowania infrastruktury i usług dla nowych generacji sieci Internet, tj. Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości (ang. Future Internet). Oczekuje się, iż nowe generacje Internetu (jeden z głównych priorytetów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej) przyczynią się istotnie do rozwoju cywilizacyjnego w Europie powodując, że z ich możliwości będą korzystały wszystkie lub prawie wszystkie obszary ludzkiej aktywności. Celem projektu w ramach Internetu IPv6 jest opracowanie metodyki dla ewolucyjnego zastąpienia w sieci krajowej obecnej wersji IP (IPv4) przez protokół IPv6 oraz zaproponowanie nowych rozwiązań sieciowych i usług wynikających z IPv6. Celem projektu w ramach Internetu Przyszłości jest opracowanie i przetestowanie propozycji nowej architektury opartej na wirtualizacji zasobów wraz z nowymi mechanizmami i algorytmami dotyczącymi istotnych aspektów działania sieci. Projekt stawia sobie również za cel stworzenie środowiska krajowej sieci testowej dla Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości, pozwalającego na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej opartej na weryfikacji eksperymentalnej.

Strona projektu: https://www.iip.net.pl/

Partnerzy:

Politechnika Warszawska 

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Politechnika Wrocławska

Politechnika Poznańska

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

Politechnika Śląska

Politechnika Gdańska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie