Labs/Warsaw

Utworzenie grupy innowacyjnych, komplementarnych laboratoriów badawczych
w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki 

Głównym celem projektu jest budowa spójnego zespołu laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, oferujących wysokiej jakości usługi badawcze w obszarze zaawansowanych technologii elektronicznych i fotonicznych.

Inwestycje o łącznej wartości ok. 28 mln PLN doprowadzą do uzupełnienia bazy aparatury badawczo-naukowej laboratoriów, przez co powstanie laboratoryjny oktagon dysponujący odpowiednimi kompetencjami badawczymi, bazą laboratoryjną oraz projektową.

  • Laboratorium Projektowania i Zastosowań Mikroelektronicznych Systemów Scalonych
  • Laboratorium Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
  • Laboratorium Technologii Mikrosystemów
  • Laboratorium Fotoniki Światłowodowej
  • Laboratorium Fotoniki Mikrofalowej
  • Laboratorium Systemów Wizji 2D i 3D
  • Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
  • Laboratorium Internetowych Systemów Pomiarowych
 

 

Strona projektu: http://www.imio.pw.edu.pl/poig