PROTEUS - Zintegrowany Mobilny System Wspomagający Działania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów wraz z kilkoma ośrodkami naukowo-badawczymi rozpoczął pracę nad innowacyjnym projektem, którego wyniki będą odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo
publiczne.
Zmiany klimatyczne i nasilanie się gwałtownych zjawisk pogodowych, globalizacja i rozwój międzynarodowego terroryzmu, rosnące uzależnienie od techniki w życiu codziennym - to wszystko sprawia, że sytuacje kryzysowe zdarzają się coraz częściej i dotykają coraz większej liczby ludzi. Dla sprostania narastającym wyzwaniom coraz częściej sięga się po rozwiązania oparte na najnowocześniejszych technologiach.
Zadaniem projektu PROTEUS jest przełamanie szeregu barier technologicznych i stworzenie demonstratora systemu oferującego nową jakość działań w sytuacjach kryzysowych. W rezultacie zaplanowanego na lata 2009 - 2013 projektu powstanie zintegrowany system obejmujących:

  • Bezzałogowy samolot do celów zdalnego monitorowania,
  • Trzy roboty do różnych zastosowań,
  • Mobilne centrum dowodzenia.

System pozwoli na błyskawiczne rozpoznanie sytuacji, bieżące śledzenie jej rozwoju i szybkie podjęcie działań ratowniczych, co poskutkuje ograniczeniem rozmiarów kryzysu oraz zwiększeniem bezpieczeństwa poszkodowanych i ratowników, którzy znajdą się w jego zasięgu.
W skład konsorcjum wykonującego projekt wchodzą: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Nr umowy: POIG.01.02.01-00-014/08.
Wartość projektu: 68 640 000 zł
Udział Unii Europejskiej: 58 344 000 zł

Strona projektu: http://www.projektproteus.pl 

Zobacz film na YouTube: PROTEUS