Praktyki dobrowolne

Praktyki dobrowolne  są najmniej sformalizowaną formą praktyk studenckich realizowanych na naszym Wydziale.

  

Celem praktyk dobrowolnych jest umożliwienie studentom realizacji praktyki w sytuacjach wykraczających poza uwarunkowania dotyczące praktyk obowiązkowych. Student i praktykodawca mogą swobodnie ustalić warunki współpracy w ramach obowiązującego prawa i w zgodzie  z trójstronnym  porozumieniem . Praktyka dobrowolna może trwać do sześciu miesięcy i może być podstawą do zaliczenia praktyki obowiązkowej.

  

 

Studenci pragnący odbyć praktyki dobrowolne oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji przyjmujących praktykantów są proszeni o zapoznanie się ze szczegółami  organizacyjnymi .