Stowarzyszenie - o nas

Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw

 

Adres: Gmach Elektroniki PW, pok. 115, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

e-mail: alumni@elka.pw.edu.pl                

NIP: 7010277451
REGON: 142748530
KRS: Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr 0000374708

Konto: Bank BNP Paribas S.A.
IBAN: PL 51 2030 0045 1110 0000 0246 1920
SWIFT: GOPZPLPW

WŁADZE

1. Walne Zebranie

- IX Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r. 

- VIII Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r. 

-   VII Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.  

-   VI Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.

-   V Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 r.

-   IV Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 r.

-   III Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 9 maja 2013 r.

-   II Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 r.

-   I Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 r.

-   Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 19 października 2010 r.

2. Zarząd

-   2018-2024: Prezes - Jacek Karczewski, Członek - Sławomir Kula, Członek - Jacek Papużyński

-   2014-2018: Prezes - Jacek Karczewski, Wiceprezes - Sławomir Kula, Członek - Jolanta Brzostek-Pawłowska, Członek - Robert Kandefer (do 16.04.2015), Członek - Jacek Papużyński

-   2010-2014: Prezes - Jacek Karczewski, Wiceprezes – Andrzej Filipkowski, Członek - Robert Kandefer, Członek – Radosław Lipiński, Członek – Andrzej Pająk

3. Komisja Rewizyjna

-   2018-2024: Przewodniczący - Rafał Herman, Członek - Janusz Dobrowolski, Członek - Radosław Lipiński

-   2014-2018: Przewodniczący - Radosław Lipiński (od 10.02.2018), Wiceprzewodniczący - Barbara Janczak-Krawczyńska, Członek - Janusz Dobrowolski, Członek - Rafał Herman, Członek - Andrzej Pawlik

-   2010-2014: Przewodniczący - Janusz Dobrowolski, Wiceprzewodniczący – Andrzej Pawlik, Członek – Sławomir Kula, Członek – Jerzy Szabatin, Członek – Jarosław Tworóg