Drzwi Otwarte dla Kandydatów

Z myślą o przyszłych studentach Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych corocznie współorganizuje (wraz z innymi Wydziałami Politechniki Warszawskiej) Drzwi Otwarte.

Podczas tego wydarzenia kandydaci na studia mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz infrastrukturą dydaktyczną.

Podczas Drzwi Otwartych oferujemy kandydatom:

  • Prelekcje i prezentacje na temat oferowanych kierunków
  • Spotkania ze studentami i pracownikami WEiTI
  • Prezentacje i pokazy przygotowywane przez studenckie koła naukowe
  • Zwiedzanie sal dydaktycznych i laboratoriów
  • Inne atrakcje (konkursy z nagrodami, świeżo prażony popcorn)

Termin najbliższych Drzwi Otwartych zostanie podany na stronie głównej na dwa tygodnie przed wydarzeniem.

Zobacz relację z ostatnich Drzwi Otwartych na WEiTI