Drzwi Otwarte dla Kandydatów

Z myślą o przyszłych studentach Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych corocznie współorganizuje (wraz z innymi Wydziałami Politechniki Warszawskiej) Drzwi Otwarte.

Podczas tego wydarzenia kandydaci na studia mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz dostępną infrastrukturą dydaktyczną.

Podczas Drzwi Otwartych oferujemy kandydatom:

  • Wykłady na temat oferowanych kierunków
  • Spotkania ze studentami i pracownikami WEiTI
  • Prezentacje i pokazy przygotowywane przez koła naukowe
  • Zwiedzanie sal dydaktycznych i laboratoriów
  • Nagrody i poczęstunek (w ostatnim roku był to świeżo prażony popcorn)

Zwyczajowo na Drzwi Otwarte zapraszamy w marcu każdego roku.

Termin na najbliższe Drzwi Otwarte zostanie podany na stronie głównej na dwa tygodnie przed wydarzeniem.

Zobacz relację z ostatnich Drzwi Otwartych na WEiTI