Limity miejsc

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oferuje studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów:

 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo (tylko studia pierwszego stopnia)
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Internetu Rzeczy (tylko studia pierwszego stopnia)
 • Telekomunikacja
 • Computer Science (studia w jęz. angielskim)
 • Telecommunications (studia w jęz. angielskim)

   
Tabela 1.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 .

kierunek limit miejsc
semestr zimowy semestr letni 
Automatyka i robotyka 60
Cyberbezpieczeństwo 60
Elektronika   150 60
Informatyka 150 30
Inżynieria biomedyczna   45
Inżynieria Internetu Rzeczy 30
Telekomunikacja   150 60
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30 30

Uwaga . Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się dwa razy w roku , osobno
w semestrze zimowym (który rozpoczyna się w październiku) i osobno w semestrze letnim (który rozpoczyna się w lutym). W każdym przypadku kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matur , z uwzględnieniem liczby miejsc.

System studiów jest w pełni semestralny, tzn. studenci przyjmowani są co semestr i w każdym semestrze (czy to zimowym, czy letnim) odbywają się zajęcia objęte planem wszystkich semestrów studiów. Wyjątkiem jest kierunek Automatyka i robotyka, Cyberbezpieczeństwo Inżynieria biomedyczna  oraz Inżynieria Internetu Rzeczy , gdzie studia pierwszego stopnia rozpoczynają się tylko
w semestrze zimowym. Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne .

  
Tabela 2.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 .

kierunek limit miejsc
semestr zimowy semestr letni
Automatyka i robotyka   20 20
Elektronika   80 80
Informatyka 80 80
Inżynieria biomedyczna   20 20
Telekomunikacja   80 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20 20

Uwaga . Studia stacjonarne  drugiego stopnia rozpoczynają się co semestr . Limity miejsc, podane
w tabeli, dotyczą osobno przyjęć w semestrze zimowym i osobno w semestrze letnim.

Rekrutacja odbywa się na specjalności , za wyjątkiem kierunku  Automatyka i robotyka i kierunku Inżynieria biomedyczna , gdzie nie ma podziału na specjalności. Przyjęcie na studia drugiego stopnia wiąże się z zakwalifikowaniem na jedną z wymienionych specjalności prowadzoną w jednym z sześciu instytutów Wydziału .

Szczegółowe limity przyjęć dla poszczególnych specjalności i instytutów dyplomujących,
czyli dla zestawień specjalność-instytut , są określane co semestr. Suma limitów przyjęć
dla wszystkich kandydatów na wszystkie specjalności w danym instytucie wynika z możliwości realizacji zadań dydaktycznych przez ten instytut i jest ustalana co semestr przez Dziekana
w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu. Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne .

  
Na studiach niestacjonarnych kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach:

 • Informatyka
 • Elektronika i telekomunikacja