Od Dziekana

Drodzy Kandydaci!

Pozwólcie, że podzielę się z Wami kilkoma radami, które – mam nadzieję – ułatwią wyrobienie sobie poglądu co do istoty oferty edukacyjnej naszego Wydziału. Najprościej rzecz ujmując, dziedzinami nauki i techniki, które możecie u nas studiować, są: elektronika, informatyka i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, a także automatyka i robotyka oraz nabierające coraz większego znaczenia, cyberbezpieczeństwo. Dziedziny te określa się dziś wspólnym terminem „techniki społeczeństwa informacyjnego”, który podkreśla fakt, iż są to obszary nauki i techniki mające decydujący wpływ na rozwój współczesnych społeczeństw. Którąś z tych dziedzin – elektronikę, informatykę, telekomunikację lub inżynierię biomedyczną, a może automatykę i robotykę – będziecie musieli wybrać jako podstawową, ukierunkowującą Wasze wykształcenie. Którąkolwiek z tych dziedzin wybierzecie – będzie to wybór trafny, bo zostaniecie cenionymi specjalistami w tym obszarze, a w trakcie procesu kształcenia i tak będziecie musieli opanować istotne elementy wiedzy z zakresu pozostałych dziedzin. Jest tak dlatego, że systemy techniczne, determinujące obecnie rozwój gospodarczy i społeczny, są w swej istocie systemami  elektroniczno–informatyczno–telekomunikacyjnymi.

Jak zatem najlepiej skomponować „mieszankę” wiedzy z zakresu elektroniki, informatyki i telekomunikacji? Cóż, nad tym pytaniem zastanawiają się profesorowie najlepszych w tych obszarach uniwersytetów na świecie. Rzecz w tym, że świat wokół nas zmienia się obecnie tak szybko, że kompozycja wiedzy specjalistycznej, która dzisiaj wydaje się najwłaściwsza, już jutro może okazać się „przeterminowana”. Moja rada jest zatem następująca: niezależnie od tego, czy elektronika, czy informatyka, czy telekomunikacja stanie się podstawą Waszego wykształcenia, starajcie się zdobyć jak najszerszą wiedzę ogólną we wszystkich tych dziedzinach. Wiele pod tym względem zależy od Waszej inwencji i aktywności w zdobywaniu wiedzy. Dążymy do tego, aby oferta edukacyjna naszego Wydziału była możliwie wszechstronna i bogata. Wszyscy studenci uzyskujący dobre wyniki w nauce mają zapewniony znaczny stopień indywidualizacji programów nauczania oraz gwarancję kontynuacji nauki na studiach magisterskich po uzyskaniu dyplomów inżynierskich.

Życząc Wam powodzenia w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, chciałbym jeszcze raz wyrazić nadzieję, że już wkrótce spotkamy się na wykładach i w laboratoriach naszego Wydziału.

Do zobaczenia!

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba