Automatyka i robotyka

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Kształcenie na kierunku Automatyka i robotyka ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki . Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych
oraz sprzętu.

Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki , przede wszystkim poznają:

 • techniki i języki programowania
 • sieci komputerowe
 • systemy czasu rzeczywistego

oraz z elektroniki , przede wszystkim:

 • elektroniki cyfrowej ,  
 • techniki mikroprocesorowej

Uzyskują wykształcenie kierunkowe  z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).

  

Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki, twórczo stosować nowoczesne algorytmy obliczeniowe,
 • wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, projektować, programować oraz zajmować się wdrażaniem i eksploatacją współczesnych systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • opracowywać własne oprogramowanie pomocne podczas projektowania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki,
 • efektywnie pracować w zespole, kierować swoim dalszym rozwojem zawodowym i podnosić kwalifikacje, a tym samym skutecznie adaptować się do zmian na rynku pracy,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

  

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny),
 • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,
 • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki,
 • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje,
 • własna działalność gospodarcza.

   

Krótka prezentacja kierunku