Computer Science, Telecommunications

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Nowy kierunek 2019 r.!!! Cyberbezpieczeństwo
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Telekomunikacja
 9. Computer Science, Telecommunications

Computer Science, Telecommunications

Kształcenie na obu kierunkach, zarówno Computer Science, jak też Telecommunications przygotowuje studentów do pracy w zakresie projektowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz zarządzania systemami już istniejącymi. Studenci kierunku Computer Science otrzymują przygotowanie z zakresu podstaw informatyki, w tym podstaw przetwarzania informacji, algorytmów i modelowania systemów oraz z zakresu różnych aspektów inżynierskich informatyki i jej zastosowań. Poznają metody projektowania obiektowego, projektowania z wykorzystaniem narzędzi typu CASE, analizy systemowej oraz modelowania i prototypowania systemów. Znają nowoczesne systemy operacyjne, języki programowania, bazy danych i różnego rodzaju oprogramowanie aplikacyjne. Studenci kierunku Telecommunications zdobywają umiejętności rozwiązywania zagadnień systemowych wymagających łączenia wiedzy z zakresu telekomunikacji, informatyki i dziedzin nietechnicznych. Program studiów na dwóch pierwszych latach jest wspólny dla obu kierunków.

Specjalności:

 • Computer Systems and Networks (na kierunku Computer Science)
 • Telecommunications (na kierunku Telecommunications)

Absolwent potrafi:

 • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi;
 • projektować, implementować i eksploatować złożone systemy i sieci komputerowe;
 • projektować cyfrowe układy telekomunikacyjne i układy  cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych;
 • projektować i eksploatować systemy i sieci telekomunikacyjne (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane).

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe;
 • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne;
 • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
 • przedsiębiorstwa gdzie są eksploatowane nowoczesne urządzenia i systemy telekomunikacyjne;
 • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych;
 • własna działalność gospodarcza.