Computer Science, Telecommunications

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Kształcenie na obu kierunkach przebiega w języku angielskim .  

Zarówno  Computer Science , jak też  Telecommunications przygotowują studentów do pracy w zakresie projektowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
oraz zarządzania systemami już istniejącymi. Program studiów
na dwóch pierwszych latach jest wspólny dla obu kierunków.

Studenci kierunku Computer Science otrzymują przygotowanie
z zakresu podstaw informatyki , w tym:

 • podstaw przetwarzania informacji
 • algorytmów i modelowania systemów 

oraz z zakresu różnych aspektów  inżynierskich informatyki
i jej  zastosowań . Poznają metody:

 • projektowania  obiektowego
 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi typu CASE
 • analizy systemowej oraz modelowania i prototypowania systemów

Znają nowoczesne systemy operacyjne , języki programowania , bazy danych i różnego rodzaju oprogramowanie aplikacyjne .

Studenci kierunku Telecommunications zdobywają umiejętności rozwiązywania zagadnień systemowych wymagających łączenia wiedzy z zakresu:

 • telekomunikacji
 • informatyki ,  
 • dziedzin nietechnicznych .

  

Specjalności:

 • Computer Systems and Networks (na kierunku Computer Science )
 • Telecommunications (na kierunku Telecommunications )

  

Absolwent potrafi:

 • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi;
 • projektować, implementować i eksploatować złożone systemy i sieci komputerowe;
 • projektować cyfrowe układy telekomunikacyjne i układy  cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych;
 • projektować i eksploatować systemy i sieci telekomunikacyjne (telefoniczne, teleinformatyczne
  i zintegrowane).

  

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe;
 • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne;
 • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
 • przedsiębiorstwa gdzie są eksploatowane nowoczesne urządzenia i systemy telekomunikacyjne;
 • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych;
 • własna działalność gospodarcza.