Cyberbezpieczeństwo

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek 2019 r.!!!
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Inżynieria Internetu Rzeczy - nowy kierunek 2020 r.!!!
 9. Telekomunikacja
 10. Computer Science, Telecommunications

Kształcenie na kierunku Cyberbezpieczeństwo umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu matematyki, informatyki i telekomunikacji. Są one niezbędne do nabycia specjalistycznych kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa,
to znaczy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa działania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych
w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie
wraz z upowszechnieniem urządzeń mobilnych.

Kompetencje techniczne są uzupełniane o wiedzę i umiejętności
z zakresu zagadnień nietechnicznych (m.in. socjologii, prawa, ekonomii, zarządzania), co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo funkcjonowania dużych instytucji i organizacji oraz infrastruktury krytycznej państwa.

Zdobyte wykształcenie umożliwia – niezbędne w karierze zawodowej – pogłębianie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności
wraz z rozwojem technologii i zmianami zachodzącymi w sferze gospodarczo-społecznej.

  

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, systemów informacyjnych i sieci teleinformatycznych,
 • projektować, realizować, testować i utrzymywać w sprawności infrastrukturę (sprzęt
  i oprogramowanie) służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • reagować na sytuacje wymagające interwencji w celu przeciwdziałania zaistniałym lub spodziewanym atakom, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w sposób minimalizujący skutki tych ataków.

  

Perspektywy zawodowe:

 • firmy tworzące rozwiązania informatyczne (sprzęt i oprogramowanie) o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa oraz specjalistyczne rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów
  i sieci teleinformatycznych,
 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne, np. banki, operatorzy telekomunikacyjni, urzędy administracji publicznej,
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne,
 • instytucje zajmujące się różnymi aspektami bezpieczeństwa państwa;
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
 • własna działalność gospodarcza.

   

Co wyróżnia studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo?

Pobierz plik i przeczytaj ↓

  

Więcej informacji o kierunku Cyberbezpieczeństwo na stronie CYBER:TOWN»