Cyberbezpieczeństwo

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Kształcenie na kierunku Cyberbezpieczeństwo umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu matematyki , informatyki i telekomunikacji . Są one niezbędne do nabycia specjalistycznych kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa ,
to znaczy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa działania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych
w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie
wraz z upowszechnieniem urządzeń mobilnych.

Kompetencje techniczne są uzupełniane o wiedzę i umiejętności
z zakresu zagadnień nietechnicznych (m.in. socjologii , prawa , ekonomii , zarządzania ), co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo funkcjonowania dużych instytucji i organizacji oraz infrastruktury krytycznej państwa.

Zdobyte wykształcenie umożliwia – niezbędne w karierze zawodowej – pogłębianie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności
wraz z rozwojem technologii i zmianami zachodzącymi w sferze gospodarczo-społecznej.

  

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, systemów informacyjnych i sieci teleinformatycznych,
 • projektować, realizować, testować i utrzymywać w sprawności infrastrukturę (sprzęt
  i oprogramowanie) służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • reagować na sytuacje wymagające interwencji w celu przeciwdziałania zaistniałym lub spodziewanym atakom, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w sposób minimalizujący skutki tych ataków.

  

Perspektywy zawodowe:

 • firmy tworzące rozwiązania informatyczne (sprzęt i oprogramowanie) o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa oraz specjalistyczne rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów
  i sieci teleinformatycznych,
 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne, np. banki, operatorzy telekomunikacyjni, urzędy administracji publicznej,
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne,
 • instytucje zajmujące się różnymi aspektami bezpieczeństwa państwa;
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
 • własna działalność gospodarcza.

   

Co wyróżnia studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo ?

Pobierz plik i przeczytaj ↓

Więcej informacji o kierunku Cyberbezpieczeństwo  na stronie  CYBER:TOWN»

   

Krótka prezentacja kierunku