Cyberbezpieczeństwo

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Nowy kierunek 2019 r.!!! Cyberbezpieczeństwo
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Telekomunikacja
 9. Computer Science, Telecommunications

Cyberbezpieczeństwo

(nowy kierunek !!!)

Kształcenie na kierunku Cyberbezpieczeństwo umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu matematyki, informatyki i telekomunikacji. Są one niezbędne do nabycia specjalistycznych kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, to znaczy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa działania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie wraz z upowszechnieniem urządzeń mobilnych. Kompetencje techniczne są uzupełniane o wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień nietechnicznych (m.in. socjologii, prawa, ekonomii, zarządzania), co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo funkcjonowania dużych instytucji i organizacji oraz infrastruktury krytycznej państwa. Zdobyte wykształcenie umożliwia – niezbędne w karierze zawodowej – pogłębianie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności wraz z rozwojem technologii i zmianami zachodzącymi w sferze gospodarczo-społecznej.

 

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, systemów informacyjnych i sieci teleinformatycznych,
 • projektować, realizować, testować i utrzymywać w sprawności infrastrukturę (sprzęt i oprogramowanie) służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • reagować na sytuacje wymagające interwencji w celu przeciwdziałania zaistniałym lub spodziewanym atakom, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w sposób minimalizujący skutki tych ataków.

 

Perspektywy zawodowe:

 • firmy tworzące rozwiązania informatyczne (sprzęt i oprogramowanie) o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa oraz specjalistyczne rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne, np. banki, operatorzy telekomunikacyjni, urzędy administracji publicznej,
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne,
 • instytucje zajmujące się różnymi aspektami bezpieczeństwa państwa;
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
 • własna działalność gospodarcza.

 

Zobacz więcej: 

Co wyróżnia studia na kierunku Cyberbezpieczeństwo?

Więcej informacji na stronie kierunku Cyberbezpieczeństwo:

https://cyber.elka.pw.edu.pl.