Elektronika

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Nowy kierunek 2019 r.!!! Cyberbezpieczeństwo
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Telekomunikacja
 9. Computer Science, Telecommunications

Elektronika

Kształcenie na kierunku Elektronika jest ukierunkowane na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki oraz umiejętności warsztatowych potrzebnych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej, a także zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz informatycznych. Studenci nabywają umiejętności metodycznego projektowania układów i systemów elektronicznych oraz tworzenia oprogramowania.

Specjalności:

 • Elektronika i inżynieria komputerowa
 • Elektronika i informatyka w medycynie

Absolwent potrafi:

 • projektować i twórczo wykorzystywać systemy tworzone w oparciu o techniki mikroelektroniczne, optoelektroniczne i komputerowe;
 • projektować złożone systemy elektroniczne obejmujące przyrządy półprzewodnikowe, czujniki, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, moduły komunikacyjne, mikroprocesory oraz rekonfigurowalne układy cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • projektować i testować układy i systemy elektroniczne i fotoniczne stosowane w szeroko rozumianej informatyce, komunikacji, medycynie, metrologii i ochronie środowiska;
 • twórczo wykorzystywać osiągnięcia elektroniki i informatyki w medycynie.

Perspektywy zawodowe:

 • działy badawczo-rozwojowe instytucji związanych z produkcją urządzeń elektronicznych;
 • światowe koncerny działające na rynku elektronicznym i telekomunikacyjnym;
 • firmy projektujące układy scalone cyfrowe i analogowe;
 • operatorzy telefonii mobilnej, firmy ubezpieczeniowe i konsultingowe;
 • instytucje naukowe.