Elektronika

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek 2019 r.!!!
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Inżynieria Internetu Rzeczy - nowy kierunek 2020 r.!!!
 9. Telekomunikacja
 10. Computer Science, Telecommunications

Kształcenie na kierunku Elektronika jest ukierunkowane
na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki oraz umiejętności warsztatowych potrzebnych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu:

 • inżynierii komputerowej
 • informatyki medycznej

a także zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji:

 • układów,
 • urządzeń,
 • systemów elektronicznych oraz informatycznych

Studenci nabywają umiejętności metodycznego projektowania układów i systemów elektronicznych oraz tworzenia oprogramowania.

  

Specjalności:

 • Elektronika i inżynieria komputerowa
 • Elektronika i informatyka w medycynie

  

Absolwent potrafi:

 • projektować i twórczo wykorzystywać systemy tworzone w oparciu o techniki mikroelektroniczne, optoelektroniczne i komputerowe,
 • projektować złożone systemy elektroniczne obejmujące przyrządy półprzewodnikowe, czujniki, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, moduły komunikacyjne, mikroprocesory
  oraz rekonfigurowalne układy cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • projektować i testować układy i systemy elektroniczne i fotoniczne stosowane w szeroko rozumianej informatyce, komunikacji, medycynie, metrologii i ochronie środowiska,
 • twórczo wykorzystywać osiągnięcia elektroniki i informatyki w medycynie.

  

Perspektywy zawodowe:

 • działy badawczo-rozwojowe instytucji związanych z produkcją urządzeń elektronicznych,
 • światowe koncerny działające na rynku elektronicznym i telekomunikacyjnym,
 • firmy projektujące układy scalone cyfrowe i analogowe,
 • operatorzy telefonii mobilnej, firmy ubezpieczeniowe i konsultingowe,
 • instytucje naukowe.