Informatyka

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki :

 • podstawy przetwarzania informacji
 • algorytmy i struktury danych
 • modelowanie systemów
 • programowanie proceduralne , obiektowe , funkcyjne i logiczne

jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań.

Studenci poznają:

 • budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, 
 • organizację systemów operacyjnych i rozproszonych , sieci komputerowych i systemów baz danych
 • podstawy sztucznej inteligencji , uczenia maszynowego i analizy danych

Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie
i stosowanie metod efektywnej pracy w zespole .

  

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja

  

Absolwent potrafi:

 • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery
  z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eksploatacją sieci komputerowych, konfigurować je
  i administrować nimi;
 • projektować systemy informacyjne, stosując metody analizy systemowej oraz metody modelowania
  i prototypowania przy użyciu metodyki baz danych, baz wiedzy i systemów decyzyjnych;
 • tworzyć oprogramowanie systemowe i użytkowe, w szczególności dla inteligentnych systemów informacyjnych oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji;
 • potrafi pracować indywidualnie i w zespole, także w zespole interdyscyplinarnym.

  

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne; 
 • zespoły i organizacje zajmujące się uczeniem maszynowym i analizą bardzo dużych zbiorów danych;
 • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją;
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne;
 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
 • własna działalność gospodarcza.

  

Krótka prezentacja kierunku