Informatyka

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Nowy kierunek 2019 r.!!! Cyberbezpieczeństwo
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Telekomunikacja
 9. Computer Science, Telecommunications

Informatyka

Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy i struktury danych, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań. Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów baz danych, oraz podstawy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych. Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie i stosowanie metod efektywnej pracy w zespole.

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja

Absolwent potrafi:

 • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eksploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi;
 • projektować systemy informacyjne, stosując metody analizy systemowej oraz metody modelowania i prototypowania przy użyciu metodyki baz danych, baz wiedzy i systemów decyzyjnych;
 • tworzyć oprogramowanie systemowe i użytkowe, w szczególności dla inteligentnych systemów informacyjnych oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji;
 • potrafi pracować indywidualnie i w zespole, także w zespole interdyscyplinarnym.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne; 
 • zespoły i organizacje zajmujące się uczeniem maszynowym i analizą bardzo dużych zbiorów danych;
 • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją;
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne;
 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
 • własna działalność gospodarcza.