Inżynieria biomedyczna

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Nowy kierunek 2019 r.!!! Cyberbezpieczeństwo
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Telekomunikacja
 9. Computer Science, Telecommunications

Inżynieria biomedyczna

Program studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.

Specjalności (od rekrutacji na rok akademicki 2018/2019):

 • Aparatura medyczna
 • Informatyka biomedyczna

Absolwent potrafi:

 • Wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej;
 • Posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia / systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
 • Sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system; Potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia / systemu elektromedycznegoŁ
 • Dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną,
 • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną.,
 • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.