Inżynieria biomedyczna

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Program studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna  obejmuje wiedzę z zakresu:

 • informatyki medycznej
 • elektroniki medycznej
 • biomechaniki inżynierskiej
 • inżynierii biomateriałów

Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych , informatycznych , elektronicznych
i materiałowych .

  

Specjalności - od rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

 • Aparatura medyczna
 • Informatyka biomedyczna

  

Absolwent potrafi:

 • wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe
  do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej;
 • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia / systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
 • sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego
  i zrealizować ten system; potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia / systemu elektromedycznego;
 • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.

  

Perspektywy zawodowe:

 • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną,
 • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną,
 • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

  

Krótka prezentacja kierunku