Inżynieria internetu rzeczy

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications
Nowy kierunek!

Kształcenie na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy umożliwia
– na bazie podstawowej wiedzy z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki – nabycie specjalistycznych umiejętności w zakresie projektowania i realizowania systemów Internetu Rzeczy.

W systemach takich „inteligentne” obiekty (urządzenia, przedmioty, rzeczy) mogą pobierać z otoczenia, gromadzić, przetwarzać
i wymieniać dane za pośrednictwem Internetu.

Obiekty, które tworzą Internet Rzeczy, to między innymi:

 • urządzenia powszechnego użytku nowej generacji, stanowiące wyposażenie budynku czy mieszkania, 
 • urządzenia noszone przez człowieka (wearable devices), 
 • obiekty wykorzystywane w przedsiębiorstwie, w szczególności w procesie produkcyjnym, 
 • inteligentne pojazdy, 
 • obiekty stanowiące elementy infrastruktury miasta, systemów energetycznych, transportu itp.

Kompetencje techniczne studenta są uzupełniane o wiedzę z zakresu zagadnień nietechnicznych
(m.in. socjologii, prawa, ekonomii, zarządzania), co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania
z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie inteligentnych sieci, na których oparte jest funkcjonowanie inteligentnych budynków, inteligentnych miast, inteligentnych fabryk, inteligentnych pojazdów
i systemów transportowych oraz wielu innych nowych rozwiązań wkraczających do naszej codzienności.

  

Absolwent potrafi:

 • wyposażyć rozmaite urządzenia (stacjonarne i mobilne) w inteligentne sensory, często realizujące także wstępne przetwarzanie zbieranych danych, elektroniczne identyfikatory oraz elementy wykonawcze;
 • zaprojektować i zrealizować infrastrukturę sieciową (teleinformatyczną), wykorzystującą łączność przewodową lub bezprzewodową, która – przez Internet – zapewnia połączenie poszczególnych inteligentnych urządzeń;
 • opracować i uruchomić system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych zbieranych
  przez inteligentne urządzenia oraz przetwarzanie tych danych – często z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji;
 • zintegrować ww. elementy w sposób umożliwiający realizację inteligentnych produktów i usług, dostosowanych do potrzeb różnych grup użytkowników;
 • efektywnie pracować w zespole, planować swój rozwój zawodowy i stale podnosić swoje kompetencje, a tym samym skutecznie adaptować się do zmian na rynku pracy.

  

Perspektywy zawodowe:

 • firmy tworzące i wdrażające innowacyjne rozwiązania w sferze produkcji i usług, właściwe
  dla społeczeństwa wiedzy, oparte na nowoczesnych technologiach, związane z wykorzystaniem inteligentnych sieci, działające w różnych obszarach zastosowań w kraju i za granicą, w szczególności: 
  • firmy informatyczne, 
  • międzynarodowe korporacje i firmy konsultingowe, 
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, 
  • instytucje publiczne;
 • praca w firmach i zawodach, które dziś jeszcze nie istnieją;
 • start-up utworzony w oparciu o wyniki uzyskane w ramach jednego z dużych projektów zespołowych lub pracy dyplomowej.

  

Co wyróżnia studia na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy?

Pobierz plik i przeczytaj ↓

Więcej informacji o kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy na stronie IoT»

  

Krótka prezentacja kierunku