Telekomunikacja

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Telekomunikacja,  czyli nauka i technika przekazywania informacji na odległość (przy użyciu środków technicznych, a dokładniej - sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych), to:

 • jedna z trzech najszybciej rozwijających się dziedzin techniki,
 • jedna z tych branż, w których pracodawcy walczą o absolwentów (a nawet o studentów) naszego Wydziału.

Internet , smartfon , multimedia , sieci komórkowe – to właśnie jest  telekomunikacja . Warto ją studiować by wziąć udział
w dalszym rozwoju tej fascynującej dziedziny techniki, ale i po to,
by dowiedzieć się "jak to działa". Dzisiejsza (a tym bardziej jutrzejsza) telekomunikacja  to szerokie wykorzystanie technik informatycznych. 

Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do: 

 • projektowania programowania i eksploatacji urządzeń , systemów i sieci telekomunikacyjnych
 • wdrażania usług opartych na zaawansowanym cyfrowym przetwarzaniu sygnałów .

Nowy program kierunku Telekomunikacja   (wprowadzony od października 2019 r.) obejmuje:

 • nowe, aktualne i ciekawe przedmioty telekomunikacyjne i teleinformatyczne ,
 • rozszerzone nauczanie programowania (z uwzględnieniem programowania sieciowego i „ w chmurze ”),
 • nowoczesne, atrakcyjne formy kształcenia .

Zapewniamy zdobycie zarówno  wiedzy teoretycznej , jak i konkretnych umiejętności 
programistycznych i projektowych .

  

Specjalności:

 • Techniki bezprzewodowe i multimedialne ,
 • Techniki teleinformatyczne .

  

Absolwent potrafi:

 • projektować, budować, testować, rozwijać i utrzymywać systemy i sieci telekomunikacyjne
  i teleinformatyczne;
 • tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w telekomunikacji;
 • szybko adaptować się do zmieniających się możliwości technicznych, ekonomicznych i społecznych.

  

Perspektywy zawodowe:

 • firmy telekomunikacyjne, w tym operatorzy sieci komórkowych;
 • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego;
 • firmy informatyczne, w tym producenci specjalistycznego oprogramowania;
 • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych, uczelnie, firmy konsultingowe;
 • nadawcy i producenci telewizyjni i radiowi, studia nagrań, producenci gier komputerowych;
 • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych przedsiębiorstw;
 • start-up ’y i własna działalność gospodarcza.

  

Krótka prezentacja kierunku