Telekomunikacja

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Nowy kierunek 2019 r.!!! Cyberbezpieczeństwo
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Telekomunikacja
 9. Computer Science, Telecommunications

TELEKOMUNIKACJA – czyli nauka i technika przekazywania informacji na odległość (z zastosowaniem środków technicznych, a dokładniej - sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych):

 • to jedna z 3 najszybciej rozwijających się dziedzin techniki
 • i jedna z tych branż, w których pracodawcy walczą o absolwentów (a nawet o studentów) naszego Wydziału.

Internet, smartfon, multimedia, sieci komórkowe – to przecież TELEKOMUNIKACJA.  Warto ją studiować nie tylko po to, by dowiedzieć się "jak to działa", ale (przede wszystkim) by wziąć udział w dalszym rozwoju fascynującej dziedziny techniki. Dzisiejsza (a tym bardziej – jutrzejsza) TELEKOMUNIKACJA  to szerokie wykorzystanie technik informatycznych.  Zapewnimy zdobycie nie tylko wiedzy, ale i konkretnych umiejętności programistycznych i projektowych.

Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do projektowania, programowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na zaawansowanym cyfrowym przetwarzaniu sygnałów.

Nowy program kierunku TELEKOMUNIKACJA  (wprowadzany od października 2019 r.) to:

 • nowe, aktualne i ciekawe przedmioty telekomunikacyjne i teleinformatyczne,
 • rozszerzone nauczanie programowania (z uwzględnieniem programowania sieciowego i „w chmurze”),
 • nowoczesne, atrakcyjne formy kształcenia.

Po czwartym semestrze studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

 • Techniki bezprzewodowe i multimedialne ,
 • Techniki teleinformatyczne.

Ten etap studiów pozwala na rozszerzenie kompetencji zawodowych z uwzględnieniem własnych zainteresowań.

Absolwent kierunku Telekomunikacja potrafi m.in.:

 • projektować, budować, testować, rozwijać i utrzymywać systemy i sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne,
 • tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w telekomunikacji.
 • szybko adaptować się do zmieniających się możliwości technicznych, ekonomicznych i społecznych.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy telekomunikacyjne, w tym operatorzy sieci komórkowych;
 • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego;
 • firmy informatyczne, w tym producenci specjalistycznego oprogramowania;
 • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych, uczelnie, firmy konsultingowe;
 • nadawcy i producenci telewizyjni i radiowi, studia nagrań, producenci gier komputerowych;
 • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych przedsiębiorstw;
 • start-up’y i własna działalność gospodarcza.