Kierunki studiów i specjalności

Stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku polskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych są prowadzone na następujących kierunkach:

 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Telekomunikacja

Kształcenie odbywa się na specjalnościach (z wyjątkiem kierunku Automatyka i robotyka oraz kierunku Inżynieria biomedyczna), a wybór specjalności odbywa się w czasie rekrutacji na studia.

Na kierunku Elektronika kształcenie odbywa się na trzech specjalnościach:

 • Elektronika i informatyka w medycynie
 • Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
 • Mikrosystemy i systemy elektroniczne

Na kierunku Informatyka kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach:

 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Systemy informacyjno-decyzyjne

Na kierunku Telekomunikacja kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach:

 • Radiokomunikacja i techniki multimedialne
 • Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo – od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018
 • (Telekomunikacja – ostatnia rekrutacja w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017)

 

Kierunek Automatyka i robotyka i kierunek Inżynieria biomedyczna nie dzielą się na specjalności.

Tabela 1. Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia w języku polskim

kierunek specjalność
Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka (bez podziału na specjalności)
  sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Elektronika Elektronika i informatyka w medycynie
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
Mikrosystemy i systemy elektroniczne
  sem 1. sem 2. sem 3. sem 4.
Informatyka Inżynieria systemów informatycznych
Systemy informacyjno-decyzyjne
  sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Inżynieria biomedyczna Inżynieria biomedyczna (bez podziału na specjalności)
  sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Telekomunikacja Radiokomunikacja i techniki multimedialne
Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
  sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4