Studia niestacjonarne (wieczorowe lub zaoczne)

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych są prowadzone studia niestacjonarne, zarówno wieczorowe, jak też  zaoczne na odległość (z wykorzystaniem technik internetowych).

Studia wieczorowe są prowadzone tylko jako studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku:

  • elektronika i telekomunikacja

Natomiast studia zaoczne są prowadzone zarówno jako studia pierwszego stopnia (inżynierskie), jak też studia drugiego stopnia (magisterskie) ale na różnych kierunkach.

Studia zaoczne pierwszego stopnia (inżynierskie) są prowadzone na kierunku:

  • elektronika i telekomunikacja

Studia zaoczne drugiego stopnia (magisterskie) są prowadzone na kierunku:

  • informatyka