Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Java EE ― produkcja oprogramowania
 8. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 9. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 10. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 11. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 12. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 13. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 14. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 15. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Studium adresujemy do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu Big Data.

  

Dla kogo przeznaczone są studia?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mediach cyfrowych mieszczących się w następujących obszarach:

 • kompresja obrazu i dźwięku
 • ulepszanie sygnału mowy
 • detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie
 • steganografia obrazowa
 • automatyczna adnotacja obrazu
 • modelowanie 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna
 • bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową.

  

Cel studiów 
Nabywanie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

  

Kierownik

prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

   
Sekretariat studiów 

mgr Monika Feluś
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW
ul. Nowowiejska 15/19,  00-665 Warszawa
tel. 22 234 7696 e-mail: m.felus@ire.pw.edu.pl 

  
Czas trwania  

Dwa semestry, ponad 190 godzin zajęć.

  
Zasady naboru 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów 1. stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów 2. stopnia (magisterskich). Przyjęcia według kolejności zgłoszeń, po wpłaceniu opłaty za 1. semestr, do wyczerpania limitu miejsc.

   
Limit miejsc na studiach

Maksymalnie 32 osoby. Warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 16 kandydatów.

  
Termin zgłoszeń

Zgłoszenie będą przyjmowane do 18 września br. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej zapisy.pw.edu.pl»

  
Opłaty

8000 zł – opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach: 
I rata – 5000 zł przy zapisach na studia,
II rata – 3000 zł przed rozpoczęciem II semestru.

  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Studiów deeplearning.ire.pw.edu.pl»