Java EE ― produkcja oprogramowania

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Java EE ― produkcja oprogramowania
 8. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 9. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 10. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 11. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 12. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 13. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 14. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 15. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Cel studiów: Celem Studiów Podyplomowych „Java EE ― produkcja oprogramowania” jest przekazanie wiadomości na temat sposobów programowania i narzędzi na platformie Java EE, które umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie programów spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zajmujące się produkcją oprogramowania.

Charakterystyka: Program studiów ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 168 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych. Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE i mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.

Wykaz modułów kształcenia

Podstawy programowania w Javie

Programowanie obiektowe

Programowanie zdarzeniowe

Interfejs użytkownika

Produkcja i testowanie oprogramowania

Projekt przejściowy

Struktury danych

Aplikacje  w technologii Java EE

Wybrane elementy technologii Java

Obsługa baz danych

Projekt końcowy.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych

rekrutacja trwa: od 9 grudnia 2019 r.

początek zajęć: 29 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje: Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00-16:30.

Opłaty: Studia są finansowane całkowicie z wpłat uczestników. Koszt Studiów wynosi 7600 zł. Opłaty są wnoszone w dwóch ratach:

pierwsza rata 4100 zł do 19 lutego 2020 r.,

druga rata 3500 zł do 10 września 2020 r.

       

Organizator: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki

Kierownik: dr inż. Dariusz Turlej

Adres: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 204

tel: 22 234-78-53, fax: 22 234-60-91

e-mail: e.styczek@ii.pw.edu.pl

Strona WWW