Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Java EE ― produkcja oprogramowania
 8. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 9. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 10. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 11. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 12. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 13. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 14. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 15. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

 

Organizator: Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Kierownik studiów: doc. dr inż. Sławomir Kula

Charakterystyka: Oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej  stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi zajmując się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi w sektorze telekomunikacji i teleinformatyki, i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.  

Tematyka: 

Program studiów podyplomowych  stanowi kompendium wiedzy z zakresu współczesnej telekomunikacji i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Sieci i systemy dostępowe – przewodowe i bezprzewodowe
 • Sieci i systemy transportowe warstwy szkieletowej
 • Media transmisyjne
 • Sieci LAN i WAN
 • Technikę IP i tworzenie stron www
 • Telefonię stacjonarna, VoIP, komórkową
 • Sieci komórkowe od GSM do LTE
 • Jakość usług
 • Podstawy programowania
 • Sygnały percepcyjne i ich własności
 • Zarządzanie sieciami
 • Bezpieczeństwo
 • Aspekty prawne
 • Aspekty ekonomiczne
 • Współpraca międzyoperatorska
 • Ewolucja ICT

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów stacjonarnych (w Instytucie Telekomunikacji PW) i wykonywanych zdalnie (na odległość), oraz zajęć projektowych.

Słowa kluczowe: telekomunikacja, teleinformatyka, aplikacje, ewolucja ICT.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru: Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia nie związane z kierunkiem telekomunikacja bądź kierunkami pokrewnymi oraz absolwenci, kierunków nietechnicznych. 

Limit miejsc: Minimalna liczba uczestników studiów: 12 słuchaczy

Termin zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane są do 28 września 2020 r.

Opłaty: 8000 zł (rata I 4000 zł, rata II 4000 zł)

Informacje dodatkowe:

Kandydaci rejestrują się za pomocą strony https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp

 

 O przyjęciu na studia decyduje:

- spełnienie warunków formalnych, w tym posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kolejność zgłoszeń,

- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego ( pokój 508 ) wydrukowanego    „ Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 27.09.2019 r.

 

Informacji na temat studiów udziela Sekretariat

(w okresie wakacji Sekretariat nieczynny od 20.07.2020 r. do  28.08.2020 r.)

 

Adres sekretariatu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508

tel: (22 ) 234 7434,

fax: (22) 825 7477

e-mail: ptitni@tele.pw.edu.pl

      

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!