Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania
 7. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 8. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
 9. Java EE ― produkcja oprogramowania
 10. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 11. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 12. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 13. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 14. Studia podyplomowe dla Nauczycieli - Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 15. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 16. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 17. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 18. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Studia Podyplomowe Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania są przeznaczone dla osób zainteresowanych uzupełnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej telekomunikacji i informatyki. Program studiów obejmuje nie tylko kursy o charakterze technicznym, ale również kursy dotyczące problematyki ekonomiczno-prawnej oraz organizacji i zarządzania.

W ciągu roku akademickiego organizowane są dwa semestralne cykle kształcenia: pierwszy rozpoczyna się w październiku, drugi w marcu. Kursy odbywają się w godzinach 9:30–16:00. Słuchacze zainteresowani uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych muszą uzyskać zaliczenie co najmniej 12 wybranych kursów (o łącznym wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin). Kandydaci zainteresowani uzyskaniem takiego świadectwa powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub telekomunikacji, albo dyplom ukończenia innych studiów oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymienionych dziedzinach.

.

Tematyka

 • Sieci następnej generacji – NGN, 3G/LTE i IMS
 • Technika IP, Internet i Web 2.0 i ich zastosowania
 • Ochrona informacji i bezpieczeństwo sieci
 • Sieci szerokopasmowe - przewodowe i bezprzewodowe
 • Konwergencja sieci i usług – IPTV, bogaty VoIP
 • Inżynieria oprogramowania
 • Zarządzanie sieciami
 • Nowe modele biznesowe ICT – MVNO/MVNE
 • Przetwarzanie w chmurze i jego zastosowania
 • Kierunki ewolucji ICT

 

Kontakt i informacje szczegółowe:

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
tel.: 22 234 5893, 22 234 7786; fax: 22 234 7477, w godz. 9-15
e-mail: perlicki@tele.pw.edu.pl

 

Termin zgłoszeń

Termin przyjmowania zgłoszeń na  edycję 2018/2019 zostaje przedłużony do dn. 14 października  2018 r.