Indywidualizacja tempa i programu studiów

Spis artykułów

  1. Założenia organizacyjne i programowe
  2. Kierunki studiów i specjalności
  3. Wybór opiekunów naukowych
  4. Indywidualizacja tempa i programu studiów
  5. Dyplomowanie

Indywidualne plany i programy studiów

Wszyscy studenci stacjonarnych studiów drugiego stopnia (magisterskich) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych studiują według indywidualnych planów studiów. Indywidualny plan studiów jest zestawem przedmiotów – ich konkretnych realizacji, prowadzonych przez określonego wykładowcę, z ustalonym terminem odbywania zajęć, na które student zostaje zapisany w kolejnych semestrach. Układając  indywidualny plan studiów warto uwzględnić następujące wskazówki:

  1. indywidualny plan studiów musi zapewniać możliwość uzyskania w kolejnych semestrach pozytywnego wyniku semestralnej kontroli postępów studiów,
  2. pomocą w ustaleniu indywidualnego planu studiów jest plan modelowy, będący propozycją realizacji programu studiów,
  3. studiowanie zgodnie z planem modelowym zapewnia spełnienie wymagań programowych w nominalnym czasie trwania studiów.

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych studiują według indywidualnych programów studiów. Indywidualny program studiów jest zestawem przedmiotów wybranych przez studenta w okresie trwania studiów i musi spełniać wymagania programowe kierunku studiów i specjalności wybranej przez studenta.

Deklaracje semestralne i zapisy na przedmioty

Każdy student ma możliwość dostosowania indywidualnego programu studiów do swoich zainteresowań, predyspozycji intelektualnych i zamiarów dotyczących przyszłej pracy zawodowej, co semestr składając deklarację zawierającą plan studiów na semestr następny.

W czasie ostatnich dwóch tygodni zajęć każdego semestru wszyscy studenci studiów stacjonarnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych składają deklaracje semestralne, wybierając przedmioty, na które chcą uczęszczać w następnym semestrze. Co semestr, w przeddzień rozpoczęcia zajęć, odbywają się zapisy na przedmioty, zgodnie z deklaracjami semestralnymi studentów oraz według ustalonego algorytmu zapisów – z uwzględnieniem limitów miejsc na przedmioty. 

 

Uwaga

Szczegółowe zasady dotyczące zapisów na przedmioty przedstawiono w załączniku »