Kierunki studiów i specjalności

Spis artykułów

  1. Założenia organizacyjne i programowe
  2. Kierunki studiów i specjalności
  3. Wybór opiekunów naukowych
  4. Indywidualizacja tempa i programu studiów
  5. Dyplomowanie

Kierunki studiów i specjalności

Stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) są prowadzone na następujących kierunkach:

  • Automatyka i robotyka,
  • Elektronika,
  • Informatyka,
  • Telekomunikacja,
  • Inżynieria biomedyczna.

Na kierunku Automatyka i robotyka i na kierunku Inżynieria biomedyczna kształcenie odbywa się bez specjalności. Na pozostałych kierunkach wybór specjalności następuje w momencie przyjęcia na studia.

 
Na kierunku Automatyka i robotyka nie ma specjalności:

Tabela 1. Kierunek Automatyka i robotyka – bez podziału na specjalności
Kierunek 
Automatyka i robotyka
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Na kierunku Elektronika są trzy specjalności: 

Tabela 2. Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Elektronika
Specjalność 
Elektronika i informatyka w medycynie
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
Mikrosystemy i systemy elektroniczne
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Na kierunku Informatyka są dwie specjalności: 

Tabela 3. Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka
Specjalność 
Inżynieria systemów informatycznych
Systemy informacyjno-decyzyjne
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Na kierunku Inżynieria biomedyczna nie ma specjalności:

Tabela 4. Kierunek Inżyniera biomedyczna – bez podziału na specjalności
Kierunek 
Inżynieria biomedyczna
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Na kierunku Telekomunikacja są dwie specjalności: 

Tabela 5. Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Telekomunikacja
Specjalność 
Radiokomunikacja i techniki multimedialne
Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

Uwaga

W trakcie rekrutacji na studia drugiego stopnia, jednocześnie z wyborem kierunku studiów i specjalności, jest też dokonywany wybór instytutu, w którym będzie realizowana praca dyplomowa.