Grafika komputerowa ― metody i narzędzia

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
 8. Java EE ― produkcja oprogramowania
 9. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 10. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 11. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 12. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 13. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 14. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 15. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 16. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z technologiami produkcji cyfrowych filmów animowanych do celów promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych.

Charakterystyka: Studia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat algorytmów i metod grafiki komputerowej, a także współczesnych narzędzi graficznych, zarówno firmowych, jak i ogólnodostępnych, przeznaczonych do modelowania, wizualizacji i animacji. Program studiów ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 158 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych. Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie metodami i narzędziami grafiki  komputerowej i mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.

Wykaz modułów kształcenia:

Metody grafiki komputerowej

Grafika 2D

Przetwarzanie obrazów

Grafika 3D

Animacja

Multimedia

Narzędzia grafiki komputerowej

Projekt końcowy.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje: Zajęcia odbywają się w formie spotkań sobotnio-niedzielnych (7-8 spotkań w semestrze).

Opłaty: Koszt Studiów wynosi 7050 zł. Opłaty są wnoszone w dwóch ratach:

Pierwsza rata: 3700 zł (do 4 września 2018 r.)

Druga rata: 3350 zł (do 15 lutego 2019 r.)

          

Organizator: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki

Kierownik: dr inż. Dariusz Turlej

Adres: ul. ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 204

tel: 22 234-74-32, fax: 22 234-60-91

e-mail: bsk@ii.pw.edu.pl

Strona WWW