Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania
 7. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 8. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
 9. Java EE ― produkcja oprogramowania
 10. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 11. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 12. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 13. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 14. Studia podyplomowe dla Nauczycieli - Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 15. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 16. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 17. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 18. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Organizator: Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Kierownik studiów: doc. dr inż. Sławomir Kula

Charakterystyka: Celem studiów jest pozyskanie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.

Tematyka: Program studiów podyplomowych stanowi kompendium wiedzy z zakresu podstaw współczesnej telekomunikacji w kontekście projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w różnego typu budynkach.

Słowa kluczowe: telekomunikacja, instalacje teletechniczne w budownictwie, projektowania, normy i zalecenia.

Czas trwania: Dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

Zasady naboru: Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia związane z kierunkiem telekomunikacja, teleinformatyka, elektryka, budownictwo bądź kierunkami pokrewnymi

Termin zgłoszeń: do 25 września 2017 r.

Opłaty: 7000 zł *), możliwość wnoszenia opłaty w ratach (rata I – 60%, rata II – 40%)

Informacje dodatkowe:

Program studiów został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI.

Oprócz świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych, absolwenci otrzymują imienny certyfikat potwierdzający umiejętności projektowania instalacji teletechnicznych sygnowany przez ww instytucję oraz Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.

O przyjęciu na studia decyduje:
- spełnienie warunków formalnych, w tym posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kolejność zgłoszeń,
- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego ( pokój 508 ) wydrukowanego „ Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych do dnia 25 września 2017 r.

 
Informacji na temat studiów udziela Sekretariat.

W okresie wakacji Sekretariat nieczynny od 24.07.2017 r. do 25.08.2017

Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508
tel: (22 ) 234 7434,
fax: (22) 234 7477
e-mail: ititwb@tele.pw.edu.pl
URL: http://ititwb.tele.pw.edu.pl/

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

*) Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II i III stopnia  mogą ubiegać się o zwolnienie z II raty u Dziekana WEiTI PW, nie później niż w czasie składania dokumentów w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.