Java EE ― produkcja oprogramowania

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIEinżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 11. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Cel studiów 
Przekazanie wiadomości na temat sposobów programowania
i narzędzi na platformie Java EE, które umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie programów spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zajmujące się produkcją oprogramowania.

  
Charakterystyka 
Program studiów ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 168 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych; studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE i mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany
na różnych kierunkach studiów.

  
Wykaz modułów kształcenia

 • Podstawy programowania w Javie,
 • Programowanie obiektowe,
 • Programowanie zdarzeniowe,
 • Interfejs użytkownika,
 • Produkcja i testowanie oprogramowania,
 • Projekt przejściowy,
 • Struktury danych,
 • Aplikacje  w technologii Java EE,
 • Wybrane elementy technologii Java,
 • Obsługa baz danych,
 • Projekt końcowy.

  
Czas trwania: 2 semestry.

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń.

Termin zgłoszeń: ogłaszany jest przed każdą edycją
na stronie studiów podyplomowych».

Rekrutacja: od 15 czerwca 2020 r.

Początek zajęć: 3 października 2020 r., godz. 9:00

  
Dodatkowe informacje 
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (7-8 spotkań w semestrze), w godzinach 9:00-16:30.

  
Opłaty
Studia są finansowane całkowicie z wpłat uczestników. Koszt studiów wynosi 7600 zł - opłaty
są wnoszone w dwóch ratach:

 • pierwsza rata 4100  - wpłata do 15 września 2020 r.,
 • druga rata 3500  - wpłata do 10 lutego 2021 r.

       

Organizator: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki

Kierownik: dr inż. Dariusz Turlej

adres: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 204

tel. 22 234 78 53 

e-maile.styczek@ii.pw.edu.pl

strona www»