Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 5. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 8. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 9. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 10. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 11. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 12. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Studia Podyplomowe Narzędzi i Technik Wirtualnej Edukacji przeznaczone są dla osób, które pragną zapoznać się z nowymi narzędziami edukacji, oferowanymi przez techniki multimedialne, Internet i informatykę. W szczególności dla:

 • nauczycieli pragnących zapoznać się z nowymi technikami stosowanymi we współczesnej edukacji;
 • pracowników oświaty przygotowujących materiały i modele dydaktyczne dla potrzeb kształcenia na odległość;
 • pracowników korporacji przygotowujących wewnętrzne narzędzia i systemy kształcenia pracowników.

Program studiów podyplomowych jest obszerny i wymaga od studiującego systematycznej i uważnej pracy. Program przedmiotów i materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez nauczycieli akademickich związanych z informatyką i elektroniką, i przedmioty będą przez nich prowadzone, jednak wiedza zawarta w tych przedmiotach jest dostępna i przyswajalna dla studiujących prawie wszystkie specjalności, o ile mają oni podstawową wiedzę o użytkowaniu komputera i Internetu.

Bliższych informacji udziela:

Biuro Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO)
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pok. 324
p. Katarzyna Pomaska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel.: 022 234 5785, faks: 022 234 5004
e-mail: kpomaska@okno.pw.edu.pl