Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania
 7. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 8. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
 9. Java EE ― produkcja oprogramowania
 10. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 11. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 12. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 13. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 14. Studia podyplomowe dla Nauczycieli - Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 15. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 16. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 17. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 18. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

 

Organizator: Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Kierownik studiów: doc. dr inż. Sławomir Kula

Charakterystyka:  Oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej  stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi zajmując się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi w sektorze telekomunikacji i teleinformatyki, i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.

Tematyka: Program studiów podyplomowych  stanowi kompendium wiedzy z zakresu współczesnej telekomunikacji i obejmuje takie zagadnienia jak:

•             Sieci i systemy dostępowe – przewodowe i bezprzewodowe

•             Sieci i systemy transportowe warstwy szkieletowej

•             Media transmisyjne

•             Sieci LAN i WAN

•             Technika IP i tworzenie stron www

•             Telefonia stacjonarna, VoIP i komórkowa

•             Sieci komórkowe od GSM do LTE

•             Jakość usług

•             Podstawy programowania

•             Sygnały percepcyjne i ich własności

•             Zarządzanie sieciami

•             Bezpieczeństwo

•             Aspekty prawne

•             Aspekty ekonomiczne

•             Współpraca międzyoperatorska

•             Ewolucja ICT

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów stacjonarnych (w Instytucie Telekomunikacji PW) i wykonywanych zdalnie (na odległość), oraz zajęć projektowych.

Słowa kluczowe: telekomunikacja, teleinformatyka, aplikacje, ewolucja ICT.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru: Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia nie związane z kierunkiem telekomunikacja bądź kierunkami pokrewnymi oraz absolwenci, kierunków nietechnicznych.

Limit miejsc: Minimalna liczba uczestników studiów: 12 słuchaczy

Termin zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 r.

Opłaty: 7000 zł (rata I 4000 zł, rata II 3000 zł)

Informacje dodatkowe:

Kandydaci rejestrują się za pomocą strony www.pw.edu.pl

Kandydaci rejestrują się tutaj.

     

O przyjęciu na studia decyduje:

- spełnienie warunków formalnych, w tym posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kolejność zgłoszeń,

- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego ( pokój 508 ) wydrukowanego „ Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 25.09.2017 r.

2. Informacji na temat studiów udziela Sekretariat.

W okresie wakacji Sekretariat nieczynny od 24.07.2017 do 25.08.2017 r.

Adres sekretariatu: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508

tel: (22 ) 234 7434,

fax: (22) 825 7477

e-mail: ptitni@tele.pw.edu.pl

      

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!