Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
 8. Java EE ― produkcja oprogramowania
 9. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 10. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 11. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 12. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 13. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 14. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 15. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 16. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Studia Podyplomowe Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania są przeznaczone dla osób zainteresowanych uzupełnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej telekomunikacji i informatyki. Program studiów obejmuje nie tylko kursy o charakterze technicznym, ale również kursy dotyczące problematyki ekonomiczno-prawnej oraz organizacji i zarządzania.

W ciągu roku akademickiego organizowane są dwa semestralne cykle kształcenia: pierwszy rozpoczyna się w październiku, drugi w marcu. Kursy odbywają się w godzinach 9:30–16:00. Słuchacze zainteresowani uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych muszą uzyskać zaliczenie co najmniej 12 wybranych kursów (o łącznym wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin). Kandydaci zainteresowani uzyskaniem takiego świadectwa powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub telekomunikacji, albo dyplom ukończenia innych studiów oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymienionych dziedzinach.

.

Tematyka

 • Sieci następnej generacji – NGN, 3G/LTE i IMS
 • Technika IP, Internet i Web 2.0 i ich zastosowania
 • Ochrona informacji i bezpieczeństwo sieci
 • Sieci szerokopasmowe - przewodowe i bezprzewodowe
 • Konwergencja sieci i usług – IPTV, bogaty VoIP
 • Inżynieria oprogramowania
 • Zarządzanie sieciami
 • Nowe modele biznesowe ICT – MVNO/MVNE
 • Przetwarzanie w chmurze i jego zastosowania
 • Kierunki ewolucji ICT

Kontakt i informacje szczegółowe:

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
tel.: 22 234 5893, 22 234 7786; fax: 22 234 7477, w godz. 9-15
e-mail: perlicki@tele.pw.edu.pl

Bieżące informacje dotyczące organizacji i programu studiów »