Studia wieczorowe

Wieczorowe studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Niestacjonarne, wieczorowe studia pierwszego stopnia (inżynierskie) są prowadzone na kierunku:

  • Elektronika i telekomunikacja na specjalności Radiokomunikacja i techniki multimedialne

Wieczorowe studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów, a ich absolwenci uzyskują dyplom inżyniera. W każdym roku akademickim jest przewidziany jeden termin rozpoczęcia studiów, z początkiem października.

Bliższych informacji na temat wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku
Elektronika i telekomunikacja udzielają:
dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów wieczorowych na kierunku Elektronika i telekomunikacja
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
pok. 443
tel: +48 22 234 77 13
e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl
mgr Monika Różycka Sekretariat Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 pok. 424
tel./fax: +48 22 825 52 48
tel: +48 22 234 7829
e-mail: M.Rozycka@ire.pw.edu.pl
Więcej  >>