Oznaczenie poziomu języka

Spis artykułów

  1. Streszczenie
  2. Wymagania programowe
  3. Przed egzaminem B2
  4. Po egzaminie B2
  5. Oznaczenie poziomu języka

Oznaczenie poziomu znajomości języka w nazwie przedmiotu

 

Oznaczenie poziomu znajomości języka, dopisane w nazwie przedmiotu, nie przesądza o rzeczywistym poziomie zaawansowania konkretnych grup zajęciowych realizujących dany przedmiot, gdyż do różnych grup zajęciowych z tego samego przedmiotu są zapisywani studenci o różnym poziomie zaawansowania. Na przykład, w ramach przedmiotu JA-1 (103B-xxxxx-ISP-JA-1) są organizowane zajęcia zarówno dla grup na poziome znajomości języka B1, a także dla grup o poziomie zaawansowania B2. Jeszcze większe zróżnicowanie może wystąpić pomiędzy różnymi grupami uczęszczającymi na zajęcia z drugiego języka, np. języka francuskiego (6420-01H30-0SF-0001).

Uwaga

Dopisek o poziomie znajomości języka, umieszczony w nazwie przedmiotu, ma więc znaczenie umowne, choć zapewne prawdziwe dla większości studentów realizujących dany przedmiot. Jeżeli jednak ktoś chciałby w suplemencie do dyplomu mieć dopisek odpowiadający rzeczywistemu poziomowi znajomości języka, to będzie mógł o to wnioskować na podstawie wpisu w indeksie lub zaświadczenia uzyskanego w SJO.