Ustalenia 2018/2019

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2018 / 2019

 

semestr zimowy 2018 / 2019 semestr letni 2018 / 2019
Kalendarz zajęć
KALENDARZ AKADEMICKI_18Z (pdf, 118,53 kB)
 

 

Wybór specjalności
18Z_Wybór specjalności (pdf, 460,50 kB)
19L_Wybór specjalności (pdf, 463,56 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Ankietyzacja zajęć
   
Dotyczy wszystkich studentów
 
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale

 

Rejestracja studentów
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Wznowienie studiów
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów