Ustalenia 2016/2017

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2016 / 2017

 

semestr zimowy 2016 / 2017 semestr letni 2016 / 2017
Kalendarz zajęć
Kalendarz_16Z (pdf, 296,20 kB)
Kalendarz 17L (pdf, 341,45 kB)

 

Wybór specjalności
Wybór specjalności_16Z (pdf, 296,68 kB)
Wybór specjalności_17L (pdf, 477,25 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór Kierowników 16 Z (pdf, 658,63 kB)
Wybór Kierowników 17L (pdf, 996,34 kB)
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Ankietyzacja zajęć
Ankietyzacja zajęć 16Z (pdf, 161,81 kB)
Ankietyzacja zajęć 16L (pdf, 381,64 kB)
Dotyczy wszystkich studentów
Ankieta oceny przedmiotu (pdf, 38,96 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale

 

Rejestracja studentów
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Wznowienie studiów
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów